Regional workshop: Södra Östersjön | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild tagen ovan och under havsytan i grund havsvik med sandbotten.
Foto: Oskar Henriksson
Länkstig

Regional workshop: Södra Östersjön

Tisdagen den 13 oktober bjöd det nationella nätverket för marin pedagogik in till en digital workshop med fokus på Östersjöns vikar och livet däri.

Under workshoppen fick vi lyssna till två föredrag om Österjsöns marina liv. Det första av Catherine Legrand som bland annat berättade om tiaminbristen i Östersjön. Under det andra föredraget berättade Nastassja Eklöf om den digitala fälthandboken "Livet i havet" och hur den kan användas för att på olika sätt för att bekanta sig med allt som lever under havsytan.

Program