Regional workshop: Vattenpedagogik i och runt Bottenviken | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar pojke med håv stående i vatten.
Foto: Markus Nord
Länkstig

Regional workshop: Vattenpedagogik i och runt Bottenviken

Tisdagen den 19 maj hölls en gemensam digital workshop inom nätverken för limnisk och marin pedagogik för de som arbetar med lärande om vatten i området kring Bottenviken.

Vi fick ta del av hur Ludmilla Wieslander på naturum Vindelfjällen arbetar tillsammans med skolan i Ammarnäs för att lära om vatten ute i naturen. Vi fick också lyssna till Tomas Brodin som berättade hur läkemedel som kommer ut i våra vattenmiljöer kan påverka fiskars beteende. I mindre grupper lärde vi oss sedan mer om två webbaserade verktyg som kan användas för att ta reda på mer om hav och vatten och vad som lever däri: Sveriges vattenmiljö och Livet i havet.

Program:

  • Introduktion till workshoppen
  • Populärvetenskaplig föreläsning om läkemedel och dess effekter i vattenmiljö
  • Inspirationsföreläsning om naturvägledning
  • Gruppdiskussioner:
  1. Livet i havet – en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden
  2. Sveriges vattenmiljö - digital plattform om miljötillståndet i svenska vatten
  3. Hur kan lärandet i och om avrinningsområdet förbättras
  • Sammanfattning och avslut