Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2022 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar akvarell "källa till hav"
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2022

Den årliga nationella konferensen för vattenpedagoger hölls i Göteborg i mitten av november 2022. Det blev två dagar fyllda med klokskap, kreativitet och kontakter när nätverkens medlemmar delade med sig av kunskap, erfarenheter, tips och metoder för att öka vatten- och havsmedvetenheten hos olika målgrupper.

Bild
Gruppfoto av konferensdeltagare
Ett starkt, inspirerat gäng som strax ska åka hem från årets konferens. Så roligt att få träffas!
Foto: Havsmiljöinstitutet

Den nationella konferensen för vattenpedagoger ”Att sprida ringar på vatten 2022” arrangerades av Havsmiljöinstitutet och SLU Centrum för naturvägledning i Göteborg i mitten av november 2022. Det blev två dagar fyllda med kunskap, klokskap, kreativitet och kontakter för de 80-talet medlemmar som deltog på plats när nätverkens medlemmar delade med sig av kunskap, erfarenheter, tips, metoder och pedagogiska program för att öka vatten- och havsmedvetenheten hos olika målgrupper. Det fanns också möjlighet att följa föreläsningarna och ställa frågor via länk.  

Måndagen inleddes med två inspirationsföreläsningar. I den första delade Robert Kautsky från miljökommunikationsbyrån Azote med sig av kommunikativa tips och trix för att skapa intressanta infallsvinklar på olika vattenfrågor. Efter lunch tog Geraldine Fauville från Göteborgs universitet vid med en föreläsning om den senaste forskningen kring virtual reality (VR) som ett verktyg inom vattenpedagogik.

Dagen fortsatte med två parallella workshoppar. En handlade om de möjligheterna med VR som ett vattenpedagogiskt verktyg, men också om de utmaningar som nätverkets medlemmar har stött på. Vi fick ta del av erfarenheter från fyra olika verksamheter och deras upplevelser av att använda VR i sina utställningar, eller i undervisningssituationer. Den andra workshoppen var en övning i att skapa intresseväckande berättelser om vatten med utgångspunkt i den plats vi befinner oss på, dess olika värden och perspektiv.

Dagen avslutades med två olika studiebesök. Omkring hälften av deltagarna fick en förhandsvisning på Sjöfartsmuseet Akvariet, som genomgått en stor ombyggnation de senaste åren och står inför att öppna inom kort. Den andra hälften fick en vatteninspirerad guidning på vetenskapscentret Universeum. De fick även besöka Universeums nya Vislab där visualiseringstekniker används för att knyta samman forskningsdata från olika ämnesområden för att ge en bild av exempelvis biologisk mångfald i havet, klimatförändringar, utsläpp med mera.

Bild
Foto av kö till museum i Göteborg
Kön till smygvisningen av Sjöfartsmuseet Akvariet ringlade lång.
Foto: Maria Lewander

Tisdagen bjöd på en fantastisk kavalkad där olika verksamheter som finns representerade i nätverken presenterades. Medlemmar presenterade bland annat hur de arbetar med konst och skapande i skolan, havet som plattform för språkintroduktion, pedagogiska verktyg för ekosystemtjänster och klimateffekter, Blue Schools som engagerar lokalsamhället, digitalt escape-room och internationell medborgarforskning med hjälp av tunna skivor.

Efter lunch var det dags för ”Öppet vatten” som bestod i så kallade open space-diskussioner där medlemmarna själva fick sätta agendan och lyfta frågor som de ville diskutera, eller idéer som behövde luftas för att utvecklas vidare. Noteringar från Öppet vatten hittar du längst ned till höger.

Många av nätverkets medlemmar passade under de två dagarna också på att ställa ut och presentera spännande pedagogiskt material som de tagit fram och utvecklat för att sprida havs- och vattenmedvetenhet i samhället. 

Bild
Två personer som pratar om tång.
Lena "Tant Tång" Kautsky pratar tångarter i miniutställningen med Havsmiljöinstitutets Kajsa Tönnesson.
Foto: Maria Lewander

Under konferensen fanns två spanare bland deltagarna och de fick avsluta de två dagarna med sina reflektioner:

– Vi behöver fostra nyfikna snälla systemtänkare. Jag har sett hur många har pratat med varandra och hur de vill samarbeta, samverka och jag hoppas att ni fortsätter med det – att ni tar kontakt med varandra! Linn Johansson, Marint kunskapscenter, Malmö  

– När man hörde alla goda exemplen tänkte jag att – förutom att man ska uppleva så handlar det också om att upptäcka det som är under ytan. Det kan nog vara ännu viktigare att upptäcka miljön under vattenytan än när det gäller skog. Hur kan man utveckla det i sitt eget material så att man även visar hur en blåstångskog ser ut? Utnyttja nätverket – har sett exempel på en del konkreta frågor här om var man till exempel köper små vadarbyxor? Vi har det så lyxigt – det finns folk som administrerar det här nätverket, så nyttja det! Patrik Bylund, naturum Höga kusten, Västernorrland 

Några röster från konferensdeltagarna i den efterföljande utvärderingen: 

”Väldigt roligt och inspirerande föreläsningar, workshops och möten!”

”En bra blandning av deltagare - många olika verksamheter men med gediget intresse för att förmedla kunskap om vatten i alla dess former.”

”Underbar energi med utrymme för dialog med andra vattenentusiaster!”

 

PROGRAM: Måndag 14 november

11.00 Arrangörerna hälsar välkomna, Havsmiljöinstitutet, SLU Centrum för naturvägledning och Havs- och vattenmyndigheten.

11.15 Att kommunicera och engagera kring vatten. Robert Kautsky från Azote berättar hur han som kommunikationsstrateg skapar vattenrelaterad kommunikation som når fram. Robert har arbetat med många projekt som involverar och engagerar kring vatten. Ta del av exempel och knep som du kan dra nytta av i din verksamhet.

12.00 LUNCH

13.00 Virtual reality som utbildningsverktyg i vatten – möjligheter och utmaningar Geraldine Fauville, Göteborgs universitet. Geraldine forskar om VR och dess potential inom pedagogiken. Föredraget hålls på engelska.

13.45 Valbara workhops

  • Teknik som kompletterar lärandet om vatten. Nyfiken på virtual reality och andra tekniska lösningar för att utveckla din vattenpedagogik? Geraldine Fauville, Göteborgs universitet, Marcus Nord, naturum Västervik, Ellen Ingers, museipedagog VRAK (länk) och Tassiana Malzone, Ispa Instituto Universitário, Lissabon (länk) delar med sig av erfarenheter och möjligheter.
  • Platsens betydelse - att berätta om vatten. Det finns tusen sätt att berätta om en plats och dess värden och oräkneliga perspektiv att belysa. Vilka berättelser är det som intresserar och inspirerar? Och vad anser du själv är viktigast att berätta? Hur, var och när ska du dela berättelsen, för att väcka besökarnas känsla och engagemang för vatten? Under den här workshoppen övar vi på olika sätt att berätta. SLU Centrum för naturvägledning.

15.00 FIKA

15.30 Avresa till studiebesök på Universeum och Sjöfartsmuseet Akvariet.

19.00 Gemensam MIDDAG!

PROGRAM: Tisdag 15 november

09.00 Återkoppling från gårdagen, Havsmiljöinstitutet och SLU Centrum för naturvägledning.

09.15 Inspirationsmedley från nätverken. Vi tar del av olika sätt att skapa engagemang för vatten.

  • Planeten havet – Elinor Hermansson, Marint kunskapscenter Malmö, berättar om deras pedagogiska projekt med SFI- och språkintroduktionsklasser

  • Östersjökompassen – Sam Peterson, naturum Vattenriket Kristianstad, visar och berättar om ett pedagogiskt verktyg för att bättre förstå Östersjöns ekosystemtjänster.

  • Skapande skola – havsmedvetenhet och havets djur. Konstnären Annika Rockström berättar om sitt arbete i grundskolan.

  • Klimatköping – Leonor Lavröd Sologuren, Marietorps naturskola, berättar om en aktivitet som de utvecklat kopplad till FN:s globala hållbarhetsmål.

  • Blue schools – Patrik Nilsson, Hedens skola, berättar om hur de engagerat hela lokalsamhället i arbetet med Blue schools.

10.35 FIKA och mingel. Möjlighet att testa olika verktyg m.m.

11.10 Fortsättning inspirationsmedley från nätverken

  • Digitalt Escape Room – Elina Krés, Håll Sverige Rent berättar om arbetet med att utveckla ett digitalt escape room med fokus på skräp i havet (digtialt).

  • Projekt Virtue – framtiden för ett internationellt projekt. Mikael Olsson berättar om utmaningar och en kommande Erasmus-ansökan. Hur gör man?

11.40 Diskussioner, reflektioner och förberedelser inför Öppet vatten (open space).

12.10 LUNCH

13.10 Öppet vatten – ett kreativt open space-forum för erfarenhetsutbyte. Ta del av nya idéer och dela med dig av dina erfarenheter. Hjälp varandra att hitta lösningar på olika utmaningar. Till denna session kan alla föreslå diskussionsämnen.

14.30 Återsamling och slutsatser från Öppet vatten. Summering av idéer och förslag till hur vi arbetar vidare.

15.15 Avslutning: Så skapar vi mer ringar på vattnet

15.30 Tack för den här gången!

Inspelade föreläsningar

Föreläsningarna är automatiskt textade, därför kan småfel förekomma.

Navigate to video: Robert Kautsky, kommunikation om vatten
Video (40:33)
Robert Kautsky, kommunikation om vatten
Navigate to video: Geraldine Fauville om VR och vatten
Video (40:50)
Geraldine Fauville om VR och vatten
Navigate to video: Ellinor Hermansson, Planeten Havet
Video (15:28)
Ellinor Hermansson, Planeten Havet
Navigate to video: Sam Peterson, Östersjökompassen
Video (15:10)
Sam Peterson, Östersjökompassen
Navigate to video: Annika Rockström Skapande skola
Video (14:14)
Annika Rockström Skapande skola
Navigate to video: Leonor Lavröd Sologuren, Klimatköping
Video (14:16)
Leonor Lavröd Sologuren, Klimatköping
Navigate to video: Patrik Nilsson, Blue Schools
Video (20:34)
Patrik Nilsson, Blue Schools
Navigate to video: Elina Krés, Digital Escape Room
Video (18:50)
Elina Krés, Digital Escape Room
Navigate to video: Mikael Olsson, VIRTUE-projektet
Video (10:49)
Mikael Olsson, VIRTUE-projektet