Nätverksträff: Havskaffe | Havsmiljöinstitutet
Bild
Hand som håller kaffemugg mot havshorisont
Foto: Shutterstock

Nätverksträff: Havskaffe

I juni höll Marina nätverket en träff "Havskaffe" där deltagarna själva fick bestämma samtalsämnen. Det blev en trivsam stund om bland annat tång, pedagogik, behovet av en gemensam plattform för nätverket, marina skyddade områden, projektfinansiering och medborgarforskning.


Havskaffet samlade en liten men naggande god skara som pratade om de verksamheter de företrädde och tipsade varandra om olika idéer för att utveckla dessa.

En punkt kom att handla om finansiering och hur svårt det kan vara att få fram medel och sponsorer. Där kom också diskussionen om en eventuell digital plattform för de vattenpedagogiska nätverken upp. Att synas på en etablerad plattform blir en sorts kvalitetsstämpel man kan hänvisa till i jakten på finansiering/sponsorer för en vattenpedagogisk verksamhet. Dessutom kan en plattform generera uppmuntran och "positiva puffar" för alla som är med.

Viktigt att nå ut

Vi diskuterade också utmaningarna med att hela tiden jobba projektbaserat. I skolvärlden behövs en långsiktighet om man ska nå in i verksamheten. Det är viktigt att de som arbetar med marin utepedagogik når fram till skolorna, bland annat eftersom det finns många elever som aldrig kommer ut någonstans. Det handlar inte om ovilja i skolan utan ofta om schemateknisk planering som kanske inte möjliggör detta.

Biosfärsområde

I Stockholms skärgård arbetas det nu för att en marin nationalpark ska bli verklighet – Nämdö-Bullerö arkipelagen. Detta engagerar Nämdöborna på olika sätt och det finns många som gärna ser att man bildar ett s.k. biosfärsområde, där även huvudön ingår. Planer finns på att kanske kunna skapa en marin forskarbas på ön med kopplingar till något lämpligt lärosäte. Dialogen där myndigheter och öbor ska nå varann och finna bra lösningar är både utvecklande och utmanande. Fina exempel på liknande projekt och bra verksamheter finns bland annat vid Åbo akademi, samt vid naturum Läckö slott.

Medborgarforskning

Vidare diskuterade vi medborgarforskning i stort och smått. Ett exempel är projektet Algforskarsommar vid Stockholms universitet som nu drar igång på sin andra säsong. Förra säsongen var mycket lyckad och nu blir det alltså en andra där bland annat blåstångens fascinerande förökning i månens sken ska studeras. Medborgarforskning är ett mycket bra verktyg att nå allmänheten med, få folk att känna delaktighet och samtidigt öka deras kunskap.

Tips om att försöka arrangera en gemensam bioblitz med vattenfokus kom åter upp som förslag. Kanske är det något som vi inom nätverket kan lyfta på allvar framöver?

Vi avslutade med att skåla i lite kaffe och önska trevlig sommar!