Blå ekonomi, blå utbildning och engagemang i fokus på internationell konferens | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar illustration av resultat från konferens
Foto: Graphic Recording/Maria Richter Simsek
Länkstig

Blå ekonomi, blå utbildning och engagemang i fokus på internationell konferens

Den 14–16 november hölls den första konferensen inom EU-projektet BlueMissionBanos med närmare 500 internationella deltagare. Konferensens tema var utveckling av den blå ekonomin och behovet av ”blå utbildningar” på alla nivåer. Havsmiljöinstitutets Marina nätverk för vattenpedagogik var på plats och arrangerade en workshop om European Blue schools samt publika aktiviteter riktade mot allmänheten på Universeum.

Företagare, forskare, politiker och tjänstemän hade alla samlats under tre dagar i Göteborg för att inspirera och inspireras, engagera och stödja varandra i arbetet för en hållbar användning av havet och ökad havsmedvetenhet. Ett stort antal workshops, föredrag och aktiviteter fanns på schemat och i ett par av dessa bidrog det Marina nätverket för vattenpedagogik.

Workshop om EU Blue Schools

Under konferensen arrangerade nätverket en workshop om #EUBlueSchools tillsammans med en representant från EU4Oceans Blue Schools-sekretariat, som sköts av organisationen Emsea. Syftet med workshoppen var att utforma inspirerande projekt för att lyfta havet i undervisningen, skapa samarbeten med lokalsamhället och på så vis ge skolor möjlighet att bli BlueSchools och därigenom öka havsmedvetenheten hos både elever och andra.

Gruppbild workshopledare
Blue Schools workshopledare fr.v. Dominika Wojcieszek (Emsea/EU Blue schools), Anette Ungfors (Strömstad gy), Tina Johansen Lilja och Maria Lewander (Havsmiljöinstitutet), Linda Gustafsson (Realgymnasiet Gbg) samt Anja Sonerud (Strömstad gy).
Foto: Strömstad kommun

Havsmiljöinstitutet lyfte även hur vi arbetar för att sprida kunskap om havet och havsmedvetenhet genom det marina nätverket för vattenpedagogik.

EU4Ocean Blue schools representant beskrev hur konceptet EU Blue-schools är utformat och hur de arbetar med stöd av EU-kommissionen för att engagera fler skolor att ansöka om att bli ”blå”.

Till ytterligare hjälp i workshoppen fanns erfarna lärare och projektledare från Strömstad gymnasium, som är certifierad Blue School, samt Realgymnasiet i Göteborg. Strömstad gymnasium berättade om sin marina temadag ”Livet i havet” och alla fantastiska aktiviteter de genomför i samband med den.

Bild som visar föreläsning.
Anja Sonerud och Anette Ungfors, Strömstad gymnasium berättade om skolans fina arbete med den återkommande temadagen "Livet i havet" som engagerar hela skolan. Skolan har certifierats som Blue school 2023.
Foto: Tina Johansen Lilja

De 25 workshopdeltagarna delades in i fyra grupper som var och en fick olika utmaningar. Uppgiften var att designa projekt lämpande för skolans alla stadier, i några exempelskolor belägna i utvalda europeiska städer. Skolorna låg både vid kusten och i inlandet, eftersom Blue schools arbetar från källa till hav. Det spånades och diskuterades ivrigt i lokalen. Lärarna deltog som coacher i grupperna och i slutgenomgången presenterandes många spännande idéer kring rollspel för lågstadieelever, laga mat från havet för yrkesgymnasiet, människans påverkan från källa till hav för högstadieelever m.m.

Bild
Bild som visar gruppdiskussion workshop
Workshopdeltagarna fick samlas kring olika givna förutsättningar och därefter skapa olika möjliga Blue schools-projekt. Linda Gustafsson (Realgymnasiet Gbg) håller i diskussionen med deltagarna från Tyskland, Spanien, Storbritannien och Danmark.
Foto: Tina Johansen Lilja

De idéer som togs fram kommer att utvecklas vidare av BlueSchools-sekretariatet och fungera som underlag för fortsatt inspiration för potentiella Blue schools.

Extra havsfokus på Universeum

Ett av konferensens teman handlade om att engagera allmänheten. För att nå utanför konferensarenan arrangerade Havsmiljöinstitutet i samarbete med Universeum en rad aktiviteter som ägde rum i de delar av vetenskapscentret som handlar om havet.

I ”forskarlabbet” arrangerades en kreativ skaparstudio där barn och unga fick fundera över vilket som var deras favoritdjur i havet och göra en teckning av det. De fick också klura ut vad de själva kan göra för att livet i havet ska vara så bra som möjligt, och även vad som kan vara dåligt för havet. Flera barn och ungdomar ställde frågor, resonerade kring havens organismer och ritade teckningar som sattes upp i en tillfällig utställning under eftermiddagen. Många fina bilder blev det och alla som bidrog fick ett litet diplom "Havets hjälte".

Bild som visar barn som tecknar.
I den kreativa skaparstudion på Universeum fick barn och unga gestalta sina favoritorganismer från havet och resonera kring utmaningarna för livet i havet.
Foto: Maria Lewander

I Akvariehallen uppmanades besökarna att Smaka på havet! De gavs tillfälle att prova lite annorlunda mat från havet såsom sjöpungssmör, tångknäckebröd och sockertångschips. Växter och djur som befinner sig på lägre nivåer i näringskällan är klimatsmart mat från havet då de varken kräver gödning eller matning. Dessutom innehåller de massor av mineraler, fibrer och andra nyttigheter.

Bild med mamma och barn som får provsmaka sjömat på Universeum.
Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet, bjuder Universeums besökare på smaker från havet, bland annat sockertång och tångknäcke med umamismör gjort på sjöpung.
Foto: Tina Johansen Lilja

På temat Möt en forskare visade och berättade forskaren Gabriella Malmqvist från Göteborgs universitet om strandsnäckornas vindlande värld och djuphavskorallernas liv och leverne. Gunilla Rosenqvist från Blått centrum Gotland, Uppsala universitet gav besökarna en inblick i kantnålarnas spännande kärleksliv.

Universeum ordnade Quiz om havslevande djur och spanade tillsammans med besökarna in fiskarna som lever i Västerhavet lite extra.

Att engagera och informera allmänheten om havets betydelse, utmaningar och mångfald är en viktig del i den "blå omställningen". Evenemanget på Universeum är en liten pusselbit i denna stora uppgift.

Blue Misson Banos

BlueMissionBANOS är ett EU finansierat projekt med parter från olika länder, med syftet att underlätta utvecklingen av en hållbar, koldioxidneutral och cirkulär ekonomi med bas i Östersjön och Nordsjön. Genom att koppla samman nationella, regionala och transnationella aktörer från politik, industri, vetenskap och allmänhet ska en förvaltningsmodell som är gynnsam för innovationer skapas.

Samtidigt som man främjar övergången till blå ekonomi, kommer BlueMissionBANOS att arbeta stödjande för att minska föroreningar, skydda och återställa marina och sötvattensekosystem och biologisk mångfald. Projektet kommer också att underlätta evidensbaserat beslutsfattande och främja medborgarengagemang i hela BANOS-området (BAtic and North Sea). Målsättningen är att öka medvetenheten, visa upp möjligheter och inspirera intressenter att aktivt bidra till att bevara hav och vatten fram till 2030 och därefter.