Nationell konferens 2019 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar tre personer med vattenkikare i havsvik.
Foto: Martin Larsvik

Nationell konferens 2019

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjöd Havsmiljöinstitutet in till en nationell konferens/workshop i marin pedagogik i november 2019 för att stärka utbildningen inom hållbarhetsfrågor rörande hav och vatten. Under två dagar gavs möjligheter att nätverka, inspireras och diskutera behoven för en långsiktig samverkan inom marin pedagogik.

Workshopen vände sig till de som på något sätt arbetar med marin pedagogik, både inom skolans värld och annan offentlig eller privat verksamhet. Avsikten var att fortsätta det arbete som påbörjades 2018 med att bygga upp ett nationellt nätverk inom marin pedagogik och att diskutera behov och idéer till en gemensam digital plattform. Deltagarna bidrog aktivt till att bygga upp nätverket för marin pedagogik i Sverige.

Workshopen hölls i Stockholm och var kostnadsfri. För tillresande deltagare erbjöds boende och möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka resekostnader.

En workshop för ett motsvarande nätverk inom limnisk pedagogik hölls i Lidköping den 27-28 november 2019. Läs mer om den limniska workshopen här.

Plats och tid: Hasselbacken i Stockholm. Workshoppen startade med lunch torsdagen den 7 november och avslutades med lunch fredagen den 8 november.

Boende: Reserverades på Hasselbacken och ingick för personer som inte hade tillgång till boende i närheten. Behov angavs i anmälan.

Resor: Det fanns möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp för resan för representanter från mindre organisationer utanför Stockholm, i de fall det var avgörande för deltagandet. Behov angavs i anmälan och beslut meddelades den 15 oktober. I de fall reseerätning beviljades ordnade Havsmiljöinstitutet resan.

Pris: Workshop och samtliga måltider var kostnadsfria.