Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad förvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Man och kvinna på strand
Foto: Nathan Dumlao/Unsplash
Länkstig

Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad förvaltning

Publicerad

I denna antologi delar 16 forskare och praktiker med kunskaper och perspektiv från olika discipliner med sig av erfarenheter och ger sin syn på Sveriges förvaltningsstruktur, lyfter problem och ger förslag till förändringar. Antologin är initierad av nätverket Havsförvaltningsakademin, som syftar till att främja vetenskap och kunskapsutbyte kopplat till den marina förvaltningen i Sverige.

Havsförvaltningsakademin bildades 2020 med ambitionen att stärka kunskapsutbytet mellan, i första hand samhällsvetenskapliga forskare och experter, samt personer som arbetar med havsförvaltning i Sverige. I arbetet för att förbättra havsmiljön krävs en fungerande förvaltningsorganisation. Därmed behövs också plattformar och strukturer för att arbeta med kunskap, analyser och förutsättningar för att utveckla den marina förvaltningsstrukturen.

Den första ansatsen för Havsförvaltningsakademin var att erbjuda möten för att diskutera relevanta teman. Därmed har akademin nu ett nätverk med omkring 70 personer från akademi och praktik, med kunskap och erfarenheter att dela med sig av kring nationell havsförvaltning. För att ge fler möjlighet att ta del av dessa erfarenheter bjöd Havsförvaltningsakademin in mötesdeltagarna till att medverka i en antologi med fokus på den nationella marina förvaltningen i Sverige och ekosystembaserad marin förvaltning. Resultatet; antologin Fakta och tankar om nationell havsförvaltning, presenterar texter som kan ses som nedslag i verkligheten, med avsikt att ge läsaren inspiration och kunskap för vidare diskussioner kring hur vi arbetar med havsmiljöfrågor i Sverige.

Antologin riktar sig till de som arbetar med och är intresserade av att förbättra havsmiljön, däribland politiker, praktiker, tjänstemän på myndigheter, forskningsfinansiärer och andra beslutsfattare. Tänkta läsare är även de som inte arbetar direkt med havsmiljön, men ändå har inverkan på den.

>> Läs eller ladda ner antologin Fakta och tankar om nationell havsförvaltning