Fokus på svensk havsförvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Par på strand
Foto: John Towner/Unsplash
Länkstig

Fokus på svensk havsförvaltning

Publicerad

Under årets Almedalsvecka lyfte Havsmiljöinstitutet, genom nätverket Havsförvaltningsakademin, diskussionen om hur vi arbetar inom svensk marin förvaltningsstruktur.

Nätverket Havsförvaltningsakademin bildades 2020. Ambitionen är att stärka kunskapsutbytet om svensk havsförvaltning mellan samhällsvetenskapliga forskare och experter, samt personer som arbetar med havsförvaltning i praktiken.

I arbetet för att förbättra havsmiljön krävs en fungerande förvaltningsorganisation som har möjlighet att utvecklas. I antologin Fakta och tankar om nationell havsförvaltning, som lanserades i Almedalen, samlar Havsförvaltningsakademin forskare och praktiker med kunskaper och perspektiv från olika samhälleliga discipliner för att bidra med erfarenheter, lyfta utmaningar och förslag till förändringar i syfte att stödja en ekosystembaserad förvaltning.

Antologin behandlar bland annat hur ekosystemansatsen relaterar till den svenska förvaltningsmodellen. Den lyfter också mandat och möjlighet att agera avseende utvärderingar, planering och samordning. De olika exemplen berör sakområden såsom havsplanering, vattenbruk, sjöfart, vindkraft, skyddade områden och fiskeriförvaltning. Genom dessa nedslag i verkligheten, och med klara förbättringsförslag och rekommendationer, kan textsamlingen fungera som ett bidrag till en utveckling av förvaltningen och arbetet med havsmiljöfrågor i Sverige. 

Under Almedalsseminariet Hur tar vi havsmiljöarbetet vidare? diskuterade representanter från Havsförvaltningsakademin med en panel bestående av Mats Svensson, chef för avdelningen för havsförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten, Thomas Nilsson, Forskningssekreterare på Formas samt Daniel Westlén, Statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet. Thomas Nilsson berättade att Formas, tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, gemensamt gått ut med en utlysning för att förbättra förutsättningarna för att genomföra en ekosystembaserad akvatisk förvaltning.

– Ett område i utlysningen handlar specifikt om att skapa en effektiv och legitim förvaltning och vi ser där vikten av samhällsvetenskaplig forskning om förvaltningssystemen.

Under seminariet berördes även regeringens proposition för en levande havsmiljö som presenterades i början av sommaren, och som ger en ram för regeringens havsmiljöpolitik. Daniel Westlén menade att propositionen ska ses som ett första steg, för att reda ut målkonflikter och förenkla arbetet framåt. Efter detta avstamp kommer flera uppdrag, beslut, regleringsbrev till myndigheter och propositioner att följa.

– Propositionen för en levande havsmiljö är tydlig gällande implementeringen av en ekosystembaserad marin förvaltning, men den tar inte upp specifika förvaltningsfrågor, säger Eva-Lotta, ordförande för Havsförvaltningsakademin.

>> Läs eller ladda ner antologin Fakta och tankar om nationell havsförvaltning