Kurs: Gör vatten levande på film | Havsmiljöinstitutet
Bild
Person som sitter med kamera vid vatten.
Foto: Liz Fitch/Unsplash

Kurs: Gör vatten levande på film

Som en del i årets tema för nätverken ”Berätta om vatten”, ordnades en kurs i att skapa korta filmer hösten 2021. Deltagarna kom från olika håll, både museum/naturum och myndigheter och hade varierande förkunskaper.

Målet med kursen var att ge grundläggande tips och verktyg för att kunna producera enklare kortfilmer om vatten, anpassade till den egna verksamheten. Framför allt var syftet att sänka trösklarna för att komma igång med filmskapande.

Kursledarna var Stefan Quinth, Stefan Ek och Rickard Pihl från Safari Sverige/Miljöjägarna. Deras verksamhet är finansierad av Allmänna arvsfonden och tack vare det kunde kursen, som genomfördes via zoom erbjudas utan kostnad. 

Kursen var uppdelad på tre tillfällen och inför kursstart hölls ett ”mingelmöte” där deltagarna fick presentera sig för varandra och berätta lite om den filmidé de ville jobba med. Kurstillfällena hölls den 23 september, 7 och 14 oktober. Ett extra tillfälle med redigeringshjälp i programmet Final Cut ägde rum, samt en uppföljande kursomgång 16 november.

Under den årliga konferensen ”Att sprida ringar på vatten”, visades tre av deltagarnas filmer under passet ”Filmgala – världspremiär för tre kortfilmer om vatten”. Filmskaparna berättade först själva lite om tankarna bakom sina filmer och därefter var det filmvisning. Det blev ett uppskattat inslag på konferensen.

 

Ur kursinbjudan

Vill du lära dig att göra film om vatten – med enkla medel? I nätverkens filmkurs får du lära dig hur korta filmer kan skapas och användas för att berätta om vatten och bidra till att skapa känsla för livet under ytan.

Tillsammans med naturfilmarna på Safari Sverige och arvsfondsprojektet Miljöjägarna bjuder nätverken för vattenpedagogik in till kurs i att skapa kortare film om vatten. Målet med kursen är att sänka trösklarna för att göra filmer som kan användas i din verksamhet. Dels när du inte kan träffa deltagarna på plats ute i naturen, men också för att visa bredden av den vattenpedagogik som bedrivs i Sverige och bidra till att öka vattenmedvetenheten. En del av filmerna som skapas under kursen kommer visas via Safari Sveriges hemsida. https://safarisverige.nu/karta.

Hur går det till?

Under tre förmiddagar kommer de kunniga naturfilmarna från Safari Sverige att guida oss i konsten att berätta med rörlig bild. Kursträffarna kommer hållas digitalt och det går därför bra att delta oavsett var du befinner dig. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna arbeta med ett eget filmprojekt.

När, hur och var?

Kursen är uppdelad i tre halvdagsträffar i september och oktober. Innan första kursträff ska deltagarna ha gått igenom materialet i den digitala filmskolan på Safari Sveriges hemsida. Mellan varje träff kommer deltagarna arbeta självständigt med sitt filmprojekt.

Första kursträffen är torsdagen den 23 september. Vi kommer gå igenom grunderna till att skapa film och vad en bör tänka på både under planeringen av filmen och under inspelning och redigering.

Hemuppgift: Att göra ett första utkast till filmen.

Andra kursträffen är den 7 oktober. Vi går tillsammans igenom och analyserar det filmade materialet.

Hemuppgift: Kursdeltagare fortsätter arbetet med sina filmer utifrån vad som sagt under kursträff 2

Tredje kursträffen är den 14 oktober. Vi går här igenom filmerna och vad som behövs för färdigställande av materialet till slutgiltig produkt.

Vad får du som kursdeltagare med dig?

Förutom den färdiga filmen kommer du ha med dig kunskap om hur du kan skapa film.

Följande utrustning kommer användas under kursen och du som deltagare ansvara själv för att du har tillgång till detta vid kursstart. 

  • Kamera med filminspelning, en mobilkamera räcker 
  • En extern mikrofon för ljudupptag 
  • Hörlurar
  • Stativ till kameran/mobilen 
  • Tillgång till något av redigeringsprogrammen Final cut eller Imovie, finns enbart för Mac. Om man önskar arbeta i annat redigeringsprogram behöver man själv ha kunskap i hur detta används. 

Det är önskvärt att deltagarna själva har tillgång till något av ovanstående. 

Kursledare

De som kommer hålla i kursens innehåll är alla erfarna naturfilmare och arbetar med arvfsfondsprojektet Miljöjägarna. Läsa mer om kursledarna på Safari Sveriges hemsida. Kontakt: stefan.quinth@safarisverige.nu