Aktiviteter 2021 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar flicka på stran och stenar.
Foto: Tina Johansen Lilja

Aktiviteter 2021

År 2021 blev åter ett digitalt år men det kom att innehålla flera givande träffar på zoom. De behandlade alla på lite olika sätt hur vi berättar om vatten. Hur gör vi berättelser levande? Hur gör vi en enkel film? Hur visar vi livet under ytan – till exempel ålgräs eller andra arter som lever längre nere i havsdjupet. Den nationella träffen hade berättelsen och kreativiteten i centrum – alltifrån musik, sång, ambassadörer och storytelling till torsk som tar ton.