Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2021 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Akvarell som visar vattnets flöde från land till hav.
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2021

Den nationella konferensen i vattenpedagogik: "Att sprida ringar på vatten 2021" genomfördes digitalt den 11 november på temat ”Berätta om vatten”. Under konferensen presenterades inspirerande exempel på olika sätt att berätta. Vi delade med oss av våra egna erfarenheter och fick ta del av hur andra gör och diskuterade frågor som är viktiga för nätverken att ta upp 2022.

Konferensen inleddes av Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten. Han inledde med att visa en fin film om HaV:s verksamhet. Därefter delade han med sig av sin egen berättelse om hur han blev intresserad av att arbeta med vatten, en berättelse som tog avstamp i både nationella och internationella perspektiv.

Sveriges havsambassadör, Helen Ågren, fortsatte därefter med att sätta vattenmiljöerna i ett klimatperspektiv. Hon lyfte också hur viktiga ni deltagare inom de vattenpedagogiska nätverken är för att sprida vattenmedvetenhet. Hon uttryckte det ungefär såhär: Ni är mina viktigaste allierade. Utan er finns det ingen kunskap. Utan kunskap, inget engagemang, inget engagemang, ingen bättre vattenmiljö.

Därefter kom ett mycket uppskattat inspirationspass där vi fick höra hur fyra verksamheter från nätverken jobbar med att berätta om vatten.

Vattenverkstaden i Malmö arbetar med musik, sång och barnberättelser om Räkan Rut och hennes vänner. Oerhört inspirerande, tyckte konferensdeltagarna och Vattenverkstaden kommer nog få många förfrågningar om spelningar.

Missa inte presentationen om Lankälvskatedralen. Här gestaltar konstnärer naturen genom att skapa konstverk som visar livet i Lankälven, Bergslagen. Lankälvskatedralen lockar till spontana besök hos dem som passerar till fots eller på cykel.

Nästa verksamhet tog oss tillbaka i Malmö där vi fick bekanta oss med Projekt Unga havsambassadörer. Syftet var att stärka ungdomarnas röst i debatten. En skola tog fram underlag kring hur de vill att Ribersborgsstranden ska utvecklas. Eleverna bjöd sen in tjänstepersoner och politiker från kommunen och presenterade sina idéer.

I det sista inspirationspasset fick vi lyssna på en musiktstycke ur en torsks liv. I Project Breathless vill man se om man kan engagera människor med hjälp av andra sinnen. Istället för att i tabeller visa på hur mangan varit närvarande i torskens otoliter (tecken på syrebrist) har forskare och tonsättare skapat en ”melodi” som inte går att värja sig från…

Förmiddagen avslutades med en föreläsning och workshop i storytelling. Under passet fick vi lära oss mer om storytelling som metod för att berätta om vatten – och att öka vattenmedvetenheten. Ett härligt pass som skapade mer nyfikenhet kring ämnet.