Nätverksträff: Närkontakt med livet under ytan | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar havskräfta på sedimentbotten.
Foto: Dirk Schories
Länkstig

Nätverksträff: Närkontakt med livet under ytan

I slutet av oktober anordnade Nätverken för vattenpedagogik en gemensam digital workshop på temat ”Närkontakt med livet under ytan”. Under en förmiddag diskuterade deltagarna tips på bra metoder för att visa och undersöka det som sker nere på djupet.

Träffen inleddes med en presentation av Martin Larsvik, Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Han berättade om den undervattensrobot för livestreaming av livet djupt under ytan som de använder sig av i Kosterhavets nationalpark. Därefter brainstormade gruppen fram en rad olika metoder att diskutera vidare kring och dessa koncentrerades sen snabbt till fem områden, som diskuterades i smågrupper:

1. Undervattensfarkoster
2. Filma under vatten
3. Håvning
4. Vattenkikare
5. Självguidade turer (GPS, snorklingsled m.m.).

Alla deltagare valde fritt mellan grupperna och dokumenterade gemensamt de erfarenheter, för- och nackdelar samt tips som de kunde komma på. Det blev en givande förmiddag.
Ta gärna del av dokumentationen här bredvid.