Workshop: Känsla för vatten | Havsmiljöinstitutet
Bild
Barn som undersöker grönslick i vattenbryn i Östersjön
Foto: Per Bengtson

Workshop: Känsla för vatten

Att bidra till förståelse för vattnets värde

Under Havs- och vattenforum den 25–26 maj arrangerade Havsmiljöinstitutet tillsammans med SLU Centrum för naturvägledning en två-dagars digital workshop på temat: Känsla för vatten, om hur vi kan bidra till förståelse av vattnets värde. Workshoppen inleddes med en presentation av nätverken och flera fina exempel på det arbete som medlemmarna bedriver. Därefter fick workshopdeltagarna själva reflektera över frågor som: Vilka värden har vatten? Vad betyder vatten för mig? Hur kan jag öka vattenmedvetenhet hos andra? Det blev en givande diskussion med nya infallsvinklar.