Fortsatt möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för deltagande i Ices | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Fortsatt möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för deltagande i Ices

Publicerad

Forskningsrådet Formas ger bidrag om 500 000 kr under 2024 till stöd för svenska forskare för att delta i olika arbetsgrupper inom det Internationella havsforskningsrådet, Ices, under 2024. Sista ansökningsdag är 20 september!

Det primära syftet är i nuläget att stärka upp med samhällsvetenskaplig kompetens i bred bemärkelse, till stöd för en ekosystembaserad förvaltning.

I samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar om bidrag som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas sedan beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Under våren 2024 togs beslut som gav fyra forskare bidrag och det finns medel kvar. 

Ices är en mellanstatlig organisation med målsättningen att utveckla och dela vetenskaplig kunskap om marina ekosystem och de tjänster som dessa ger. Kunskapen används för att ge vetenskapliga råd om bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande. Se mer på ICES.dk

Redan idag deltar många svenska forskare i Ices olika arbetsgrupper och finansieras då främst av de myndigheter och institut som är uppdragsgivare. Det finns dock behov av en kompletterande finansiering, då forskning ofta har en lång tidshorisont.

Syftet med Formas finansiering av svenska forskare i Ices är att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör. Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför svensk expertis och tar samtidigt del av kunskap från hela världen.

Prioriterade grupper inom Ices att stödja:
 

WGMPCZM       Working group for marine planning and
                            coastal zone management

WGIAB               Joint ICES/HELCOM working
                            group on integrated assessments of the Baltic Sea

WGINOSE          Working group on integrated assessments
                            of the North Sea

WGRMES           Working group on resilience and marine ecosystems
                            services

WGMPAS           Working group on marine protected areas
                            and other spatial conservation measures

WGBESEO         Working group on balancing economic, social
                            and ecological objectives

WGSOCIAL        Working group on social indicators

WGSEDA            Working group on social and economic
                             dimensions of aquaculture

WGECON           Working group on economics

WGMARS           Working group on maritime systems

Olika typer av finansiering

Forskare kan ansöka om ett fast belopp om 50 000 kronor för deltagande i en arbetsgrupp och 25 000 kronor för deltagande i en workshop. Bidrag kan även ges till andra eller nya Ices-grupper, samt för deltagande i workshoppar där samhällsvetenskaplig kompetens kan bidra eller är grundläggande. Utlysningen avser i första hand arbete i grupper/möten under 2024. Pengarna betalas ut till den organisation dit forskaren är knuten.

Sista ansökningsdag är 20 september 2024. De forskare som tilldelas medel kommer vid behov att nomineras till den aktuella arbetsgruppen eller workshoppen av Regeringskansliet.

Ladda ned ansökningsblanketten