Länkstig

Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Syfte att med en miljömärkning och digitalt verktyg stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Johanna Gipperth, johanna.gipperth@gu.se
Samarbetspartners: IVL Svenska miljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet har i tidigare projekt tillsammans med IVL tagit fram ett miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar och ett digitalt stödverktyg för egenkontroll i dessa verksamheter. Syftet med miljömärkningen och verktyget är att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt.

I nuvarande projekt arbetar Havsmiljöinstitutet och IVL med att utveckla en beta-version av Eko Marinas stödverktyg tillsammans med programmerare från WebExe. Beta-versionen kommer att testas och utvärderas av flertalet hamnar och utgör en första användarklar version av Eko Marina-verktyget.